Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nowogrodźcu
 
z siedzibą przy ul. Asnyka 55
59-730 Nowogrodziec
tel./fax  75  7316316,
tel. 75 7316199
Dyrektor
Robert Adaszewski

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

2) udzielanie  stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,

3) opieka środowiskowa i pielęgnacja w domu chorego,

2. Do zadań szczegółowych Zakładu należą:

  1. badania i porady lekarskie,
  2. profilaktyka, badanie i leczenie ginekologiczne kobiet w warunkach ambulatoryjnych,
  3. pozostała opieka ambulatoryjna,
  4. orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy
  5. opieka nad kobietą ciężarną,
  6. opieka nad noworodkami, dziećmi i młodzieżą uczącą się,
  7. opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby, w tym: łagodzenie cierpień fizycznych    i duchowych, zapewnienie opieki duszpasterskiej oraz psychologicznej,
  8. opieka nad pacjentami niepełnosprawnymi przebywającymi w zakładzie opiekuńczo- leczniczym,
  9. rehabilitacja lecznicza.

3. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

            1) w pionie medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych:

                                   a) Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu;

                                   b) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej;

                                   c) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach;

                                   d) Punkt Lekarski w Gierałtowie;

                                   e) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy;

                                   f) Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej;

                                   g) Dział Rehabilitacji,

            2) w pionie administracyjnym:

                                   a) Dział Księgowości i Kadr;

                                   b) Dział żywienia;

                                   c) Dział techniczny;

                                   d) samodzielne stanowiska.


Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej.hospicjum

Obiekt przy ul. Lubańskiej 16 w Nowogrodźcu

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy 

Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej

Gabinet Fizykoterapii i Masażu

kontakt:

CENTRALA:
75 731 62 25
75 783 51 74


przychodniaasnyka z lotu ptaka

obiekt przy ul. A.Asnyka 55 w Nowogrodźcu

Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu

kontakt: 75 7316316

rejestracja:75 7316199


 spzoz zebrzydowa

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej
Zebrzydowa nr 130
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 736 3385


 wozwykroty

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach
Wykroty, ul. Pocztowa 10
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 736 0251


 spzozgieraltow

Punkt Lekarski w Gierałtowie
Gierałtów nr 37
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 736 8211


 artykuły:

na-tapecie-hospicjum-i-zaklad-opiekunczo-leczniczy-w-nowogrodzcu

1%-dla-hospicjum-w-nowogrodzcu-2017