O takiej szkole wielu może tylko pomarzyć zd

   
 
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Wykrotach

 

 

Wykroty, ul. Główna nr 108
59-730 Nowogrodziec
  tel. 75 736 0289 

 www.szkola-podstawowa-wykroty.pl