Wysokość stawek podatku rolnego na 2015 rok

    1. dla gruntów gospodarstw rolnych

         2,5 q x 55,00 zł = 137,50 zł,

    2. dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

          5 q    x 55,00  zł = 275,00  zł, 

 

Formularze deklaracji:

Załącznik nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik nr 4 - Deklaracja na podatek rolny

 Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr LIV/409/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok

  2.  Uchwała Nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego