Vytisknout
Zobrazeno: 62585

Harmonogram oraz miejsca zbiórek odpadów wielkogabarytowych -  listopad 2020

Aktualności

  1. Zmiany w systemie zagospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021r
  2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - 2020/2021
  3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 r.
  4. Wzór deklaracji, załącznik O, załącznik W, objaśnienie - jak uzupełnić deklarację,
  5. Zasady segregacji
  6. PSZOK
  7. Informacje do publicznej wiadomości Burmistrza:
  8. Rejestr działalności regulowanej