Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (Kamiennogórska SSEMP) została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r., które zostało wydane na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. Aktualnie tj. od 2018 roku realizuje przypisane ustawą o wspieraniu nowych inwestycji zadania na obszarze obejmującym następujące powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, m. Jelenia Góra, milicki, trzebnicki, zgorzelecki, kępiński, ostrowski, bolesławiecki. Podstawowym zadaniem Strefy jest wydawanie w imieniu Ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o wsparciu, która jest podstawą do przyznania pomocy publicznej podmiotom gospodarczym na obszarze będącym w jej właściwości.

Spółka zarządzająca, tj. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze działa na terenie 63 gmin, w tym na terenie 33 miast województwa dolnośląskiego
i wielkopolskiego. Obszar ten obejmuje ok. 800 tys. ha, co stanowi około 2,5% powierzchni całego kraju i jest zamieszkały przez ponad 800 tys. mieszkańców. 

 

www.mapa.ssemp.pl

KSSEMP OBSZAR

Mapa z aktualnym obszarem KSSEMP w myśl Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.

 

 

 

Logo Strefy