osp410

 

Gmina Nowogrodziec w ostatnich latach podejmuje szereg inwestycji zmierzających do polepszenia warunków pracy strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, a tym samym zapewnia poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

W listopadzie br. ukończony został remont kolejnej remizy strażackiej, znajdującej się przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu. Wykonawcą robót była firma DRECON Sp. z o. o. ze Szprotawy. W ramach przeprowadzonej inwestycji kompleksowo zmodernizowany został garaż remizy Nowogrodziec - Osiedle. Wykonano elewację oraz izolację ścian fundamentowych. Dach ocieplono wełną mineralną i pokryto papą termozgrzewalną, dodatkowo zamontowano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Remont obejmował również instalację elektryczną z podłączeniem grzejników, malowanie ścian i sufitów, montaż wentylacji, naprawę i malowanie drzwi, a także wykonanie opaski wokół budynku. Głównym celem zadania było zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania pojazdu pożarniczego, przechowywania sprzętu specjalistycznego oraz wzrost komfortu
i bezpieczeństwa pracy strażaków, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie gotowości bojowej jednostki, a zarazem na poprawę ochrony przeciwpożarowej. Całkowita wartość zadania wyniosła 60 275,40 zł. Strażacy OSP Nowogrodziec-Osiedle w pełni korzystają z odremontowanego obiektu.

osp1000

osp1000 1