NGO konsultacje

Informujemy o wynikach konsultacji społecznych dotyczących rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

>>Wyniki konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracyz organizacjami pozarządowymi na 2021 r.<<