zmiana terminu410

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego informujemy o zmianie terminu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, nowy termin wyznaczony został na niedzielę 20 grudnia 2020 r.

    >>Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego<<