szczepienie 410

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19 informujemy, że osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę inwalidzką z takimi schorzeniami, mające trudność z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, mogą zgłaszać potrzebę zorganizowania transportu – codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 509 966 688.

śnieg400

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu informuje:

Szkoła przyszłości410

W dniu 10 października 2018 roku została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec numer RPDS.10.02.01-02-0058/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SESJA BUDŻETOWA450

Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwaliła budżet na 2021 rok. Podczas obrad  XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 stycznia 2021 r,. radni opowiedzieli się za przedłożonym przez Roberta Relicha - Burmistrza Nowogrodźca projektem budżetu na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.