Krzyż ze Starego Martyńca został przywieziony do Nowogrodźca.

V Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą – ta tradycyjna już, nowogrodziecka impreza plenerowa, odbędzie się w najbliższy weekend 5 i 6 sierpnia. W programie - turnieje, koncerty lokalnych artystów i gwiazd, wielkie gotowanie oraz stoiska z lokalnymi wyrobami.

>>V Jarmark Garncarski - TV Łużyce<<

Podczas V Jarmarku Garncarskiego Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą swój talent zaprezentują Mieszkańcy partnerskiego Powiatu Przemyslany z Ukrainy.

W niedzielę 6 sierpnia 2017 roku o godzinie 18.15 - prezentacja kulturalna Powiatu Przemyslany (Ukraina): zespoły "Rosy" i "Gałyczanki".

Zapraszamy serdecznie Mieszkańców i Gości gminy Nowogrodziec!

Na VII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej "Swojskie Granie i Śpiewanie", który się odbył 24 czerwca 2017 roku w miejsowości Leśna, zespół z Milikowa, Gminy Nowogrodziec, "Milikowianki z Kapelą" otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ.

Na festiwalu wystąpiło 18 zespołów prezentujących swój dorobek artystyczny, swoją pasję i radość ze wspólnego twórczego działania.

Serdecznie gratulujemy zespołowi "Milikowianki z Kapelą" i życzymy dalszych twórczych sukcesów!

Źródło: GCKiS w Nowogrodźcu

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy, jaką można otrzymać, nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój