Info UM

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na usługi szkoleniowe i  doradcze.

wieża410

Szanowni Mieszkańcy,

W ramach realizacji zadania pn. „Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”, początkiem bieżącego tygodnia przy wieży widokowej w Nowogrodźcu zostały zamontowane ławki i kosze na odpady. Wykonane zostały również prace pielęgnacyjne rosnących tam drzew. Teren został oczyszczony z krzaków i samosiejek.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z uroków parku, do odpoczynku, spacerów.

zus

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje: na stronie internetowej www.zus.pl opublikowane są ważne informacje na temat dokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki.

images

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.