Instalacja Komunalna w Lubaniu dostosowując prowadzone procesy przetwarzania  i zagospodarowania odbieranych od Państwa odpadów komunalnych do zmian przepisów Ustawy o odpadach oraz dostosowania w ramach udzielonych Pozwoleń Zintegrowanych: czasookresów oraz ilości przetwarzanych odpadów na poszczególnych wewnętrznych instalacjach, uprzejmie informuje, iż w ramach przeprowadzonej analizy oraz zmian organizacyjnych ze względu na szczególne traktowanie procesów przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07) powiązanych z przepisami ochrony przeciwpożarowej koniecznym stało się zaplanowanie dla tego procesu okresów funkcjonowania Instalacji w ograniczonym zakresie.

W związku z tym informujemy, iż w roku 2021 przewidujemy ograniczenia w przyjmowaniu odpadów wielkogabarytowych  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Strzeleckiej 24 w Nowogrodźcu w terminie:

IV kwartał : 16.11.2021 r. do 29.11.2021 r.

Święto Niepodległości410

Informujemy, że dzień 12.11.2021r.( piątek) ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.  W związku z powyższym Urząd Miejski w tym dniu będzie nieczynny.

 

Za niedogodności przepraszamy.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.10.2021 r.

pociąg 450

 

Ministerstwo infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przewiduje uszczelnienie przepisów dotyczących opodatkowania nieruchomości, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej.

>>Jest projekt ustawy uszczelniającej podatek od nieruchomości kolejowych<<