• Farní kostel sv. Petra a Pavla v Nowogrodzci

kosciol-nowogr.nowy

Kostel tyčící se nad městem byl postaven v polovině 13. století. Vyjímá se dvoudílným presbytářem zakončeným apsidou. Pozornost upoutá také prostřední pole, které jakoby narušuje uspořádání lodi. Nové hodiny se zvony vyrobil a nainstaloval Antoni Beyer z Krzeszowa. V letech 1879-1880 byla zahájena výstavba nové věže, která byla zhotovena z pískovce ve stylu italské renesance, stejně jako interiér samotného kostela.
Před kostelem se nachází historická budova fary z 18. století, ve které se 24. května 1767 narodil slavný evropský skladatel Josef Ignác Schnabel.

• Zřícenina kláštera sester sv. Marie Magdalské

klasztorx4bok

Na severní straně farního kostela v Nowogrodzci stojí zřícenina kláštera sester sv. Marie Magdalské, založeného sv. Hedvikou Slezskou. Klášter procházel četnými přestavbami. Dnešní uspořádání klášterních budov je pozůstatkem poslední velké přestavby z 18. století. Po zrušení řádu v roce 1810 se budovy staly majetkem státu a částečně i města. Cely jeptišek byly přeměněny na kanceláře a později na světnice pro žáky. I dnes můžeme ve zřícenině spatřit pozůstatky vybavení z 19. století.

• Mílový sloup saské pošty v Nowogrodzci

slup 30

Mílový sloup v Nowogrodzci je součástí saského poštovního systému. V roce 1721 nechal polský král a saský kurfiřt August II. postavit mílové sloupy na poštovních trasách. Sloup z Nowogrodzce je unikátní, protože se jedná o jediný mílový sloup v Polsku, který je dochovaný vcelku.

• Městské náměstí v Nowogrodzci

ratusz na starych pocztwkach

Většina historických domů byla zničena během bojů o Nowogrodziec v únoru 1945, kdežto ostatní byly rozebrány krátce po válce. Náměstí je komplexem historické uzavřené řadové zástavby, kde jsou bytové domy i veřejné budovy. Architektura náměstí má historický charakter. Na budovách je mnoho uměleckých prvků - zdobené fasády, mansardové střechy a také se zde nacházejí pomníky a menší stavby z přelomu 18. a 19. století.

• Radnice

RATUSZ

Radnice stojící uprostřed náměstí byla postavena v roce 1656. Shořela v roce 1726 během velkého požáru města. Současná radnice pochází z roku 1795. Později byla budova ozdobena malou věžičkou a městskými hodinami.

• Socha sv. Jana Nepomuckého

nepomucen www mix

Na jihozápad od radnice stojí barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na třístupňovém podstavci. Pod sochou a hlavním textem je vidět výjev svatého mučednictví. Celková rekonstrukce sochy proběhla v roce 2013.

• Hradby v Nowogrodzci

mury mix www

Město bylo od začátku 14. století obehnáno hradbami, jejichž části se dochovaly do dnešního dne. Byly vybudovány z pískovcových kvádrů a dosahovaly výšky 5 metrů. Hradby obklopovaly centrum města a také klášter. Ve zdech bylo vkomponováno celkem devět polokulatých skořepinových obranných bašt. Pozůstatky čtyř z nich se dochovaly do současnosti. Ze čtyř městských bran byla největší ta na východní straně – Boleslavěcká brána. Vyjímala se velikostí, protože měla tři podlaží a výšku měla téměř skoro stejnou jako kostelní loď.

• Rozhledna v Nowogrodzci

wieza www.mix

Na jižní straně města, na kopci, několik set metrů od hradeb se nachází rozhledna. Byla postavena nowogrodzieckým měšťanem Alfredem Simonem v roce 1892 u příležitosti 100. výročí příjezdu jeho rodiny z Francie do Nowogrodzce. Věž byla postavena podle vzoru středověké tvrze.

• Napoleonův stůl v Godzieszowě

st napoleona mix

U silnice Zhořelec – Vratislav, na náspu za plotem statku dávné kolonie Pocztowe Domy stojí v pískovci vytesaný kamenný stůl, jemuž se říká Napoleonův stůl. Na tomto místě měl jíst samotný francouzský císař, který tudy několikrát projížděl.

• Zřícenina hradu v Gościszowě

paac gociszw z lotu 2

U hlavní silnice, kousek od kostela stojí zřícenina hradu. Hrad byl postaven na oválném půdoryse bývalého hrádku. Patřil k nejkrásnějším renesančním stavbám v Dolním Slezsku a říkávalo se mu vodní hrad. Nejzajímavější částí jsou sochařské dekorace, které pochází z let 1603-1605 a v Dolním Slezsku nemají obdobu. Můžete tu spatřit mořské panny, tritony, delfíny, bájné stvůry, amfory.

 

 

logotypCZ-PLvizytkiztextem