Liczba ludności w gminie Nowogrodziec z podziałem na poszczególne miejscowości

  - stan na 30 czerwca 2012 

 

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Mężczyźni

Kobiety

Nowogrodziec

4136

1991

2145

Czerna

1068

540

528

Godzieszów

586

266

320

Gierałtów

1205

591

614

Gościszów

1512

761

751

Kierżno

285

136

149

Nowa Wieś

616

312

304

Milików

1255

630

625

Parzyce

758

381

377

Wykroty

1741

853

888

Zebrzydowa

1544

762

782

Zagajnik

193

98

95

Zabłocie

284

147

137


RAZEM


15183

 

7468


7715

 

 

    wykres.nowy_czerwiec2012.jpg


 Struktura wiekowa mieszkańców

stan na  30 czerwca 2012 r.

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogólem

0-2

275

254

529

3

97

89

186

4 – 5

180

171

351

6

90

75

165

7

67

76

143

8 – 12

450

376

826

13-15

275

287

562

16-17

206

200

406

18

112

115

227

19-65

5164


5164

19-60


4709

4709

>65

552


552

>60


1363

1363

Ogółem

7468

7715

15183

 

 

 


    Przyrost naturalny ludności w latach 2008-2011
 

Rok

Liczba

narodzin

Liczba

zgonów

Przyrost

Naturalny

2008

195

143

52

2009

189

138

51

2010

178

143

35

2011

162

118

44

 
przyrost_naturalny.jpg

      Liczba ludności w latach 2000-2011

 

Rok

Razem

Miasto

Gmina

2011

15184

4133

11051

2010

15130

4106

11024

2009

15077

4128

10949

2008

15045

4144

10901

2007

15029

4161

10868

2006

15031

4194

10837

2005

15006

4185

10821

2004

15031

4222

10809

2003

15003

4227

10776

2002

14978

4237

10741

2001

15003

4251

10752

2000

14977

4268

10709

  ludnoc_w_latach_2000-2011.jpg

 ciekawostki:

Od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. w gminie Nowogrodziec przyszły na świat trzy pary bliźnią. Rodziły się w miesiącach nieparzystych:

w styczniu powiększyły grono mieszkańców  Godzieszowia, w marcu -  Milikowa, a w maju - Nowogrodźca.

blizniaki.jpg

Gratulujemy!!!!

Życzymy dużo zdrowia dla maluchów, a dla Rodziców oprócz zdrowia także wytrwałości.

 

 

opracowanie: R.Kujel WSS,  A.Lenart WAP