podzial wg pci.31.12.2012

 

najstarsi ludzie:

103 lata -  mieszkanka Parzyc (rok urodzenia 1910)

100 lat - mieszkanka Gierałtowa (rok urodzenia 1913)

 

najpopularniejsze imiona wśrod dzieci urodzonych w 2012 roku:

żeńskie: Alicja i Lena,

męskie: Marcel i Dawid