1. Podatek od środków transportowych.

 

              Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
              Roczne stawki podatku od środków transportowych:


1. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.300,00 zł

b) równiej lub większej niż 22  miejsca – 1.800,00 zł

 

2. Od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej  3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 650,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 850,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.100,00 zł


3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepąo dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.700,00 zł


4. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.400,00 zł

 

5. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1.png

2.png
3.png

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

4.png

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

5.png

  1. Formularze deklaracji:

    1. DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych  + DT-1/A załącznik do deklaracji

    Podstawa prawna:

    1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  (Dz. U. z 2018r.  poz. 2436),Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  (Dz. U. z 2018r.  poz. 2436),
    2. Uchwała nr LX/400/18  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada   w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.