Projekt „Szkoły Marzeń” numer RPDS.10.02.01-02-0043/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji od 01.08.2017r. do 30.06.2019r.
Całkowita wartość projektu: 1.638.251,52 zł
Kwota dofinansowania: 1.557.371,52 zł