Projekt „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec” numer RPDS.10.02.01-02-0058/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji od 07.01.2019r. do 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu: 787.395,25 zł
Kwota dofinansowania: 747.345,25 zł

Zał.nr1.Deklaracja_ANKIETA ZGŁOSZENIOWA_uczeń.Nowogrodziec

Zał.nr2.Formularz-zgłoszeniowy-uczeń

Zał.nr3.RPO_OBOWIĄZEK-INFORMACYJNY-dane-zbierane-nie-od-osoby-której-dotyczą-RODO

Zał.nr4.Deklaracja uczestnictwa w projekcie-nauczyciel

Zał.nr5.Formularz-zgłoszeniowy-nauczyciel

Zał.nr6.Naucz_OBOWIĄZEK-INFORMACYJNY-dane-zbierane-od-osoby-której-dotyczą-RODO-13-11-2018-zwykłe