W dniach 30.01-02.02.2013 r. na zaproszenie władz Gminy Nowogrodziec miała miejsce wizyta delegacji przedstawicieli partnerskiej Gminy Srbac w Gminie Nowogrodziec w ramach podpisanej na uroczystej XXI Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Umowy Dotyczącej Nawiązania Partnerstwa i Współpracy Pomiędzy Gminą Nowogrodziec (Polska) i Gminą Srbac (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny). Umowa ta przewiduje współpracę w dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i publicznego na zasadach dobrowolnej współpracy w celu ustanowienia braterskich stosunków między obu narodami i pogłębienia stosunków między mieszkańcami obu gmin.

     W składzie delegacji Gminy Srbac wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców na czele z Panem Dragolubem Stankovič - Dyrektorem Kopalni Kaolinu "Motajica" Srbac. Wizyta dotyczyła pomocy technicznej dla naszych serbskich partnerów w zakresie przeróbki kaolinu.
     
W Nowogrodźcu delegacja Gminy Srbac została powitana w Urzędzie Miejskim przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha. Po oficjalnym powitaniu przedstawiciele obu gmin udali się do Kopalni Surowców Mineralnych Surmin-Kaolin S.A. w Nowogrodźcu. Tam nasi goście mieli możliwość osobistego uczestnictwa podczas badań – dokonania analizy laboratoryjnej kaolinu, przywiezionego z terenów Gminy Srbac.
     Przedstawiciele partnerskiej Gminy Srbac mieli możliwość zwiedzać i podziwiać walory architektoniczne i przyrodnicze Gminy Nowogrodziec, Bolesławca oraz Wrocławia. W języku serbskim śpiewały dla naszych gości „Gościszowianki” wraz z zespołem akompaniującym.
      Relacje między Gminami Nowogrodziec i Srbac są przykładem prawdziwego partnerstwa, wzajemnego wspierania się, zaufania oraz przyjaźni.
     Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podkreśla, iż wizyta delegacji przedstawicieli partnerskiej Gminy Srbac w Nowogrodźcu odbyła się w bardzo życzliwej, ciepłej i przyjaznej atmosferze.
      Nasi partnerzy wyrażają wdzięczność i ogromne zadowolenie z nawiązanego partnerstwa, pomocy i wsparcia, okazanego przez polskich partnerów.
wizyta_delegacji_zdjecie.jpg
Oprac. A.Veer, fot. UM Nowogrodziec