Nazwa wsi pochodzi od niemieckiego słowa Wald tj. las. I taka nazwa funkcjonowała od samego początku istnienia osady. Oczywiście związana była ze znajdującym się wokoło borem. W 1369 roku występuje forma Walda. Gwarowa nazwa wsiWaale. W 1945 roku Waldów.Stara polska nazwa miała brzmiećWałdów.Później ustanowiono współczesną formęWykroty,nawiązującą częściowo do nazwy historycznej.

    Jest to jedna z najstarszych wsi w okolicach Nowogrodźca, założona jeszcze przed 1000 rokiem. Tu właśnie znajdowało się pierwsze na tym terenie błonie, wolne od rosnącej wokół puszczy, a wykorzystane przez przybyłych osadników. Pomiędzy rokiem 1260 i 1270 założono już pierwszą świątynię. Wskazują na to XIV-wieczne wizytacje kanonicze biskupów miśnieńskich. W 1369 roku w dokumencie biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli wymieniony jest proboszcz Jan z Wykrot plebanus de Walda. W roku 1527 tutejsza parafia przyjęła protestancką konfesję. Tutejsza gmina ewangelicka obejmowała Godzieszów i Wykroty.

    Przy kościele działała wyższa i niższa szkoła, do której uczęszczały dzieci z terenu parafii. Do roku 1833 było w Wykrotach dwóch nauczycieli, z których jeden był jednocześnie kantorem i zakrystianem. Od 1 października 1880 roku szkoła otrzymała trzeciego nauczyciela.

   O Wykrotach wspomniał Karol Paweł Sanguszko marszałek wielki litewski, który zatrzymał się tu na kwaterunek. W krótkiej notce z podróży jaką odbył po Europie napisał: Stamtąd stanęliśmy na pierwszej poczcie saskiej we wsi Waldau.

   18 października 1804 roku zatrzymał się tu również sam Stanisław Staszic. Pisał on: Dnia 18 z Bunclau jechałem na obiad do Waldau - pierwsza saska komora. Ni żołnierza, ni zapytania. Nocowałem w Gorliczu - pierwsze miasto saskie.

   W roku 1511 rada miasta Lubania kupiła od braci von Haugwitz za sumę 4000 węgierskich guldenów folwark i dwór Wykroty. 19 marca 1813 roku przez wieś przechodziły wojska rosyjskiego generała von Winzigerode, który podążał od Bolesławca w towarzystwie oficerów. Tutaj także odbyło się spotkanie generał i księcia von Wü rttemberg z delegowanymi do rozmów rajcami bolesławieckimi Buquoi i Scholzem w sprawie kwaterunku wojsk.

Opracowano na podstawie książki M. Olczaka i Z. Abramowicza Nowogrodziec, dzieje miasta i okolic do roku 1945, Warszawa 2000

>>zobacz film "Echa przeszłości  Wykroty"<<

TV Łużyce - W Wykrotach mają nową salęW Wykrotach mają nową salę