Wojew. herbObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego...

 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  str. 1      str. 2