baner Dni N ca 2015 zd

Serdecznie zapraszamy w dniach 15-16 sierpnia 2015 roku na

Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec
pn. ”III JARMARK GARNCARSKI – WIELKI GARNIEC z Nowogrodźca nad Kwisą”!

Przewidziano wiele atrakcji!

GWIAZDA SOBOTNIEGO WIECZORU GRUBSON
GWIAZDA NIEDZIELNEGO WIECZORU UNIVERSE

Podobnie jak w latach ubiegłych, głównymi organizatorami tego święta są: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu oraz Urząd Miejski w Nowogrodźcu.
Jarmark Garncarski jest okazją do poznania miejscowych artystów, twórców i lokalnych przedsiębiorców. W ramach targów promocyjnych odbędzie się prezentacja wyrobów pszczelarskich oraz innych regionalnych produktów żywności ekologicznej.
Podczas uroczystych obchodów zaprezentują swe rękodzieła Sołectwa naszej Gminy oraz folklorystyczne zespoły śpiewacze z terenu Dolnego Śląska.

Zapraszamy serdecznie!

Gubson tile

 

 plakat dni 2015