BN spotkał sie z uczniami SP Wykroty zd zdUczniowie z klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach odwiedzili w dniu 31 maja 2017 roku Urząd Miejski w Nowogrodźcu. Pomysł zrodził się w środowisku uczniowskim, zaś Pani Dyrektor Wiesława Traczyk, która zawsze chętnie podtrzymuje dobrą inicjatywę swoich podopiecznych, zorganizowała wraz z Panią Małgorzata Klisiewicz wycieczkę rowerową do Nowogrodźca.


Wizyta miała na celu zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego, poznanie jego struktur, zadań, metod działania oraz zarządzania. Młodzież również była zainteresowana zwiedzaniem obiektów kulturalno-oświatowych, jak również zabytków Nowogrodźca oraz miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym. Ważnym celem były spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu oraz Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.
W Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu z uczniami spotkał się Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. Od początku spotkania została nawiązana ciekawa rozmowa z uczniami. Burmistrz Robert Relich chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, dotyczące m.in. jego zainteresowań i planów, gdy był jeszcze w ich wieku. Uczniowie opowiadali o swoich zainteresowaniach i o tym, co podoba im się w swojej szkole. Na zakończenie spotkania uczniowie z Wykrot podarowali Panu Burmistrzowi własnoręcznie zrobione kwiaty.
To jednak nie był koniec zapoznawczej wycieczki. Mili Goście zwiedzili wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego i w rozmowach z ich naczelnikami dowiedzieli się o tym, jakimi sprawami zajmują się poszczególne jednostki. Wielkie zainteresowanie wzbudziła również wizyta w Wydziale Spraw Społecznych, gdzie młodzież dowiedziała się o systemie ewidencji ludności, o zasadach wyrabiania dowodów osobistych.
Tak samo ciepło młodzież została przyjęta w Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, gdzie Dyrektor Marta Kołodziejska opowiadała o sprawach oświatowych, a zwłaszcza dotyczących planowania środków finansowych.
Uczniowie zwiedzili także Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, gdzie zapoznali się ze zbiorami bibliotecznymi.
W drodze do Nowogrodźca i do domu uczniom towarzyszyli Strażnicy ze Straży Miejskiej w Nowogrodźcu, dzięki czemu wycieczka rowerowa była bezpieczna.
Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem stały się dobra tradycją – Mieszkańcy sołectw, Seniorzy, Uczniowie, Przedsiębiorcy regularnie spotykają się z Gospodarzem naszej gminy. „Takie spotkania są dla mnie bardzo cenne, bo pozwalają jeszcze bliżej poznać osobiście naszych Mieszkańców, ich troski i oczekiwania”, - mówi z uznaniem Burmistrz Robert Relich.

Kwiaty dla BN zrobione przez dzieci SP Wykroty

BN spotkał sie z uczniami SP Wykroty2.2