Pan Małek

Dnia 9 czerwca br. w Bolesławcu odbyło się uroczyste spotkanie - Mieszkaniec Nowogrodźca Pan Stanisław Małek, Radny w kadencjach: 1994-1998 i 1998-2002,wieloletni i zasłużony Prezes Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niwnicach, odszedł na emeryturę.

Za wzorową, sumienną pracę złożyli podziękowania Panu Stanisławowi Małkowi Pracownicy, Zarząd Spółki, przyjaciele, przedstawiciele władz samorządowych, licznie zgromadzeni na spotkaniu goście.
W imieniu społeczności lokalnej Gminy i Miasta Nowogrodziec Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, złożył podziękowania i najserdeczniejsze życzenia zdrowia, realizacji kolejnych planów życiowych, spełnienia i rozwijania swoich pasji: wędrówek po górach, wędkarstwa oraz czytania literatury.

Pan Stanisław Małek przepracował w Niwnicach 30 lat i 9 miesięcy. Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem. Skończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Prezesem Kopalni jest od 2009 roku, wcześniej pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w dozorze ruchu kopalni.

Pan Stanisław Małek posiada najwyższy stopień górniczy – Generalny Dyrektor Górniczy Pierwszego Stopnia.

Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niwnicach, to jedyna po zakładach górniczych Zagłębia Miedziowego kopalnia podziemna na Dolnym Śląsku. Zakład liczy blisko 200 lat i należy do grona kopalni unikatowych, eksploatuje jedyne w Polsce złoża gipsu białego i anhydrytu. Jest jednym z największych pracodawców w regionie, gdyż zatrudnia ok. 230 pracowników. Kopalnia Nowy Ląd uważana jest za jedną z najnowocześniejszych kopalni w tej części Europy.