Drodzy mieszkańcy!

Od 1 lipca br. zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na terenie Gminy Nowogrodziec uległy zmianie zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz małych budynków wielorodzinnych. Odpady szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych odbierane będą w tzw. systemie workowym (kolor żółty na harmonogramie). Oznacza to, że mieszkańcy zbierają odpady do odpowiednio oznakowanych worków, przeznaczonych na poszczególną frakcję,
a następnie posegregowane odpady 1 raz w miesiącu zostaną odebrane z terenu nieruchomości. Obowiązuje zasada „worek za worek” – podmiot odbierający odpady dostarczy taką ilość worków na odpady segregowane, jaką odebrał w danym dniu
z nieruchomości.

1

Nie donosimy już odpadów segregowanych do zbiorczych pojemników, pojemniki te są zabierane z terenów zabudowy jednorodzinnej.

 

2

 

Bezpośrednio z nieruchomości, które nie posiadają kompostownika z obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz małych budynków wielorodzinnych będą odbierane również bioodpady (kolor zielony na harmonogramie) ze specjalnych pojemników dostarczonych przez jednostkę wywozową.

 

3

 

W obszarach śródmiejskich Nowogrodźca oraz zabudowy wielorodzinnej zasady segregacji nie ulegają zmianie. Na tych terenach odpady segregowane nadal donoszone są do zbiorczych pojemników na segregowane odpady komunalne tzw. „dzwony”.

 

Harmonogram wywozu odpadów - Gmina Nowogrodziec