zdjęcie historia z projektora www

Pierwszy dzień V Jarmarku Garncarskiego zakończył się niezwykłym widowiskiem dostarczając mieszkańcom niezapomnianych wrażeń.

 

Pokaz wideo mappingu 3D sprawił, że nowogrodziecki ratusz na chwilę ożył rozświetlając się wieloma kolorami.

>>Relacja TV Łużyce - Historia z projektora<<