410 Hydro Tech Meliobud kanalizacja zdjęcie 410

W  Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu w dniu 29 sierpnia 2017 r. podpisana została już druga umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowej (etap II) i w Godzieszowie wraz z przyłączami” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap II” nr POIS.02.03.00-00-0003/16 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 9,8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa 6,8 km sieci wodociągowej w miejscowościach Zebrzydowa i Godzieszów. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to marzec 2019 rok. Koszt realizacji zadania to 16,0 mln zł brutto

Źródło: Hydro-Tech Sp. z o.o.w Nowogrodźcu