Gminne Centrum Kultury i Sportu – Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu organizuje Gminny Konkurs Wiedzy o patronce Gminy i Miasta Nowogrodziec - Świętej Jadwidze Śląskiej. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów osobą Świętej Jadwigi Śląskiej, poszerzenie wiedzy o jej życiu i działalności oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy!
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 75 73 16 383