Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał z wykonawcą – firmą Tomasz Chwirot z siedzibą w Bogatyni, umowę na budowę budynku socjalnego. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.

Zaprojektowany został parterowy budynek na rzucie prostokąta, w technologii tradycyjnej. Budynek posadowiony będzie na płycie fundamentowej. Konstrukcja dachu wykonana zostanie z wiązarów dachowych, dach pokryty dachówką. Ściany zostaną wzniesione z betonu komórkowego o grubości 24 cm i ocieplone warstwą styropianu o grubości 15 cm. Wykonane zostaną: wszelkie niezbędne przyłącza oraz wewnętrzne instalacje, okładziny ścienne i podłogowe, zamontowane oprawy oświetleniowe.

W budynku zaprojektowano sześć mieszkań: dwa mieszkania 3-pokojowe i cztery mieszkania 2-pokojowe. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie niemal 240 m2.

Budynek zlokalizowany zostanie na dz. nr 313 przy ul. Jodłowej w Nowogrodźcu. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren przy budynku socjalnym. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1.428.684,09zł brutto. Gmina Nowogrodziec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie niemal 500.000,00zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z podpisaną umową wszelkie prace powinny zostać zakończone do dnia 17 listopada 2018 roku.

>>TV Łużyce – Nowe mieszkania socjalne<<