>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia programu TV Łużyce pt. Boisko będzie za pół roku<<

Kilka dni przed końcem minionego roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej”. Wykonawcą zadania jest firma ALE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Pisarzowicach. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 369 741,38 zł brutto.

29 grudnia 2017 roku został przekazany Wykonawcy plac budowy. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 18,1 m x 30,1 m z nawierzchnią poliuretanowo-gumową typu 2S. Boisko chronione będzie ogrodzeniem panelowym o wysokości 4 m, w ogrodzeniu zamontowane zostaną dwie furtki oraz brama wjazdowa. Za bramkami znajdować się będą piłkochwyty o wys. 6 m. Utworzony zostanie ciąg komunikacyjny z kostki betonowej, jak również zostaną zbudowane schody terenowe.

Boisko wyposażone będzie w dwa zestawy do koszykówki, dwa zestawy bramek do piłki ręcznej/nożnej oraz zestaw wielofunkcyjny (siatkówka, tenis, badminton). Ponadto zamontowane zostaną urządzenia małej architektury oraz trybuny zewnętrzne. Przewidziano również oświetlenie boiska.

Boisko zlokalizowane będzie w okolicy Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej. Nowe boisko będzie służyc nie tylko zajęciom szkolnym, lecz będzie obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich Mieszkańców.

Wyrażamy nadzieję, że nowy obiekt sportowy na terenie naszej gminy przyczyni się do poprawy jakości życia oraz wzrostu aktywności lokalnej społeczności i będzie w pełni wykorzystywany do spędzania czasu wolnego.

Wszelkie prace związane z budową boiska powinny zostać zakończone do dnia 10 czerwca 2018 roku.