W dniu 11 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowogrodziec. Zakres umowy obejmuje udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest programem wieloletnim, uchwalonym przez Radę Ministrów na lata 2016-2020, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Realizacja tego celu odbywa się poprzez m.in. wsparcie finansowe bibliotek szkolnych w uzupełnieniu zbiorów i poszerzeniu oferty o nowości wydawnicze.

Gmina Nowogrodziec uzyskała w 2018 roku dotację w kwocie 20 000,00 zł, wkład własny na realizację programu wynosi 5 000,00 zł. Koszt całkowity to 25 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie otrzymają po 5000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi otrzyma dotację 15000,00 zł na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.