Z okazji Dnia Strażaka w imieniu Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz swoim własnym pragnę złożyć serdeczne życzenia oraz słowa uznania za pełnioną służbę, pielęgnowanie tradycji pożarnictwa ochotniczego, wzorowe pełnienie społecznych obowiązków oraz bezinteresowną ofiarność na rzecz społeczności lokalnej.

            Niech ten uroczysty dzień będzie okazją do wyrażenia podziękowania za wykazywanie pełnej gotowości bojowej, zdecydowanej i odpowiedzialnej postawy w działaniach ratowniczo gaśniczych, w czasie których służycie Mieszkańcom, chroniąc ich najcenniejsze dobra – życie, zdrowie oraz mienie. Wasza obecność sprawia, że społeczeństwo może w poczuciu bezpieczeństwa żyć, pracować i rozwijać się.

            Łącząc wyrazy uznania i szacunku życzę bezpiecznych powrotów z działań ratowniczych, satysfakcji z pełnionej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

                                                                                                                                                     Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                            Robert Relich

 

 

Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca zd            W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców

W dniu 20 kwietnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego. Łączna kwota dofinansowania to 20699 złotych, z czego 1 % to środki własne Gminy Nowogrodziec. 

W ramach udzielonego wsparcia do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec trafią:

OSP Nowogrodziec – defibrylator oraz skrzynka wewnętrzna na defibrylator;

OSP Czerna – defibrylator;

OSP Wykroty – szyny Kramera;

OSP Gierałtów – torba medyczna PSP R1;

OSP Zebrzydowa – nosze podbierakowe.