Nastąpił odbiór techniczny chodnika przy ulicy Słowackiego w Nowogrodźcu. To wspólna inwestycja gminy i powiatu.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. I etap budowy chodnika zakończony<<