W miesiącu lipcu 2018 roku w ramach programu realizowanego w Gminie Nowogrodziec pt. Prace Społecznie Użyteczne, zostały wykonane prace porządkowe na terenie naszej gminy.

>>Więcej informacji - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu<<