EgzOSPzdjecia 2

    W dniu 23 marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu odbył się egzamin po zakończonym kursie z Ratownictwa Technicznego.

     Komisja egzaminacyjna pod kierunkiem st. kpt. Piotra Pilarczyka przeprowadziła sprawdzian w dwóch etapach – egzamin teoretyczny i praktyczny. Z Gminy Nowogrodziec uczestniczyli następujący członkowie OSP :
1. Nowogrodziec - Kamil Gajewski, Michał Nowak, Patryk Barecki.
2. Zebrzydowa - Marcin Bram, Henryk Czyż, Dariusz Torba.
3. Czerna – Karolina Majowska, Tomasz Polak, Jacek Masternak, Łukasz Młynik, Sebastian Jodłowski.
4. Nowogrodziec-osiedle – Piotr Nieratka.
     Wszyscy strażacy zdali egzamin, uzyskując kolejne uprawnienia niezbędne do działań ratowniczych. Kurs trwał 31 godzin i obejmował następujące zagadnienia:
1. Wypadki drogowe, statystyka i przyczyny.
2. Budowa pojazdów samochodowych.
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych
    oraz autobusów.
6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

EgzOSPzdjecia 1

     S.Żółtański