11

Dnia 1 września 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wykrotach świętowała jubileusz 70 – lecia powstania i działalności. Uroczyste obchody, przygotowane przez Strażaków, rozpoczęły się zbiórką na placu przed Wiejskim Domem Kultury. Następnie poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowogrodziec, zaproszeni goście, Mieszkańcy Wykrot oraz przedstawiciele władz samorządowych przeszły do kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Strażaków oraz ich rodzin. Po mszy świętej dalsze uroczystości odbyły się w Wiejskim Domu Kultury w Wykrotach.

W uroczystościach jubileuszowych udział wziął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, który w swoim wystąpieniu gratulował wielu lat owocnej działalności, w szczególności w ciepłych słowach wyrażając odpowiedzialną postawę pokoleń Strażaków OSP Wykroty, pracujących społecznie na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Burmistrz Robert Relich przekazał również bardzo dobrą dla OSP Wykroty informację o dofinansowaniu zakupu dwóch nowych radiotelefonów nasobnych analogowo – cyfrowych, które w bieżącym roku zostaną przekazane jednostce w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim. W realizację zadania zaangażowane będą również środki własne Gminy Nowogrodziec.

Ponadto w bieżącym roku OSP Wykroty brała udział w projekcie pn. „Fundusz Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec”, gdzie pozyskano dla jednostki funkcjonalne szyny Kramera. Natomiast w II połowie 2017 roku OSP Wykroty została częściowo wyposażona w nowe umundurowanie bojowe typu Nomex. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy Nowogrodziec.

111

3

1