Trwają prace dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Gościszowie.
Świetlica znajdować się będzie przy Parku Dworskim.
Obejmować ona będzie salę wielofunkcyjną ze sceną i miejscem do zabawy mieszczącą około 200 osób, szatnie sportowe dla piłkarzy, Ochotniczą Straż Pożarną, bibliotekę, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla zespołu folklorystycznego, toalety oraz użytkowe poddasze.
Zaprojektowano ekologiczną instalację ogrzewania, instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz klimatyzację. W zakresie zagospodarowania terenu zostały przewidziane chodniki wraz z dojściem do budynku i miejsca postojowe.
Jestem przekonany, że utworzenie nowej świetlicy wiejskiej w Gościszowie przyczyni się do większej integracji mieszkańców sołectwa, zapewni lepsze warunki dla OSP oraz piłkarzy, jak również stworzy idealne warunki dla zespołu folklorystycznego na prowadzenie zajęć oraz organizowania kameralnych imprez kulturalnych z wykorzystaniem zaplecza. Biblioteka zaś będzie miejscem, gdzie można wypożyczyć książki oraz poprowadzić ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

>> Relacja TV Łużyce <<