Rozpoczęto prace projektowe związane z przebudową kaplicy na cmentarzu komunalnym w miejscowości Gierałtów.

W ramach zadania obecny budynek kaplicy w Gierałtowie zostanie rozbudowany i wyposażony w instalację elektryczną.

Powierzchnia użytkowa zostanie powiększona do 70m2.
Teren wokół budynku zostanie utwardzony kostką brukową.

Przedstawiamy Państwu do wglądu wizualizację dokumentów projektowych.