Przedstawiamy Państwa uwadze SPRAWOZDANIE z realizacji projektu „Szkoły Marzeń” Nr RPDS.10.02.01-02-0043/17 w Gminie Nowogrodziec w roku szkolny 2017/2018:

>>SPRAWOZDANIE z realizacji projektu „Szkoły Marzeń” - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<