Kolejny, tym razem blisko 700-metrowy, odcinek drogi między Czerną a Gierałtowem odebrano po niedawnym remoncie. 

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału TV Bolesławiec dot. remontu drogi między Czerną a Gierałtowym<<