Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec - 2018

Informuję, że Gmina Nowogrodziec zakończyła w miesiącu wrześniu br. zadanie w ramach projektu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację w/w zadania oraz po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 30.768,30 zł Gmina przystąpiła do jego realizacji.

Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”. Ponadto programem zostały  objęte nieruchomości, których właściciele złożyli w styczniu bieżącego roku deklaracje uczestnictwa z podaniem ilości azbestu do odbioru.

Zadanie było realizowane na terenie 53 nieruchomości poszczególnych sołectw w wyniku którego zebrano w sumie 105,4 Mg azbestu (demontaż azbestu 42,830 Mg, zbieranie zmagazynowanego azbestu  62,570 Mg).

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział i zapraszam w przyszłym roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca