Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych.

Dziękuje Osobom, które mnie wspierały i poparły moją kandydaturę. Po raz czwarty obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem powierzając urząd Burmistrza Nowogrodźca na kolejne pięć lat. Jest to w historii naszego samorządu wielki sukces, gdyż po raz pierwszy Burmistrz będzie sprawował urząd czwartą kadencję.

Rozpoczynając nową kadencję myślę z optymizmem o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju naszej gminy jest warta zaangażowania i poświęcenia. Uczynię wiele, aby spełnić oczekiwania naszych Mieszkańców, Przedsiębiorców, aby rozwój Naszej Małej Ojczyzny był powodem do dumy i satysfakcji.

Deklaruję współpracę i każdy głos jest dla mnie ważny, aby uczciwie i sprawiedliwie osiągać zamierzone cele i zadania zapisane w prawie powszechnie obowiązującym.

Z wyrazami szacunku

Robert Relich

Burmistrz Nowogrodźca

 

22.X.2018 r.