Nagrody i stypendia BN zd

W dniu 16 października 2018 roku w Auli Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu odbyła się XI gala związana z przyznaniem Stypendiów oraz Nagród Burmistrza Nowogrodźca dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach oraz przeglądach artystycznych. Tradycyjnie, w tym dniu wręczono także nagrody Burmistrza Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli: Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec, zaproszeni nauczyciele, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz nagrodzeni uczniowie i ich rodzice.

Uroczystość rozpoczął występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu pod opieką Pani Renaty Dziuba oraz Pana Krzysztofa Adamiec.

Uzyskanie przez uczniów wspaniałych rezultatów nie byłoby możliwe bez zaangażowania nauczycieli oraz wsparcia dyrektorów jednostek oświatowych. Stanowisko kierownicze to bardzo odpowiedzialna funkcja, która wiąże się z określoną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem oraz osobowością danej osoby. Istotną rolę odgrywają tutaj także cechy przywódcze oraz umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi. Dyrektorzy jednostek oświatowych, często bardzo różniący się od siebie siłą charakteru, temperamentem, usposobieniem, w zaciszu swoich gabinetów bądź na forum rady pedagogicznej starają się zapewnić jak najlepszą organizację pracy w swojej jednostce.
Podziękowania oraz kwiaty, które były formą wyrazu wdzięczności za codzienną pracę całego grona pedagogicznego wręczono Dyrektorom oraz Wicedyrektorom nowogrodzieckich placówek oświatowych.

Dla pedagogów, którzy wyróżniali się w roku szkolnym 2017/2018 ciekawymi i niekonwencjonalnymi metodami nauczania, inspirującymi pomysłami i olbrzymim zaangażowaniem w pracę z uczniami zostały przyznane Nagrody Burmistrza Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono w ten sposób:
- Panią Barbarę Różnicką-Kurek – nauczyciela Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu,
- Panią Monikę Kamińską – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej,
- Pana Dariusza Kril – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie,
- Pana Henryka Skrok – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi,
- Panią Adrianę Błaszczyszyn - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach,
- Panią Bożenę Jakubowicz - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie,
- Panią Jadwigę Zborowską - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
- Panią Joannę Czerniawską - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
- Panią Urszulę Troszczak - Krzywdzińską – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
- Panią Ewę Puzio – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej,
- Panią Wiesławę Traczyk – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach,
- Panią Teresę Buryła – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie,
- Pana Krzysztofa Kaczmarka – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.

Do tradycji uroczystości należy uhonorowywanie osób, których działania na rzecz edukacji były skrzętnie gromadzone i odnotowywane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Nowogrodźcu. Szczegółowe informacje oraz osoby nagrodzone Medalem Komisji Edukacji Narodowej przedstawiła Pani Teresa Drąg – Prezes Związku. Wyróżnione zostały:
- Pani Justyna Mazur – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
- Pani Izabela Gumiela Konarska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
- Pani Bogusława Pietkun – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach,
- Pani Aniela Teresa Hanowicz – nauczyciel emeryt.

Stypendia i Nagrody Burmistrza Nowogrodźca to indywidualne wyróżnienia dla dzieci i młodzieży, których wiedza i zainteresowania wykraczają poza ogólnie przyjęte ramy nauczania. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań i doskonalenia swoich umiejętności, ożywiają pozytywną rywalizację oraz sprzyjają rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży.

Przyznawane po raz jedenasty wyróżnienia obrazowały jak duży potencjał drzemie w naszej młodzieży. Wśród nagrodzonych uczniów mamy bardzo zdolnych humanistów, matematyków, przyrodników, historyków, mamy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, znawców literatury, sztuki, a także plastyków i muzyków. Uczniowie Ci dzięki swojej ciężkiej pracy, wytrwałości, pomocy nauczycieli i wsparciu rodziców uzyskali wspaniałe wyniki i zostali docenienie przez organizatorów konkursów, olimpiad czy przeglądów.

W trakcie uroczystości przyznano Stypendia Burmistrza Nowogrodźca dla 16 uczniów. Nagrody indywidualne Burmistrza Nowogrodźca zostały przyznane 4 uczniom.
Nagrodzono również zespoły i drużyny. Wyróżniono w ten sposób:
- Zespół Wokalny „AKORD” ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
- Drużynę ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach,
- Koło przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
- Drużynę „RACHO TEAM” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.

W imieniu wszystkich dzieci zostały skierowane gorące podziękowania dla rodziców, a Przewodniczącym Rad Rodziców placówek oświatowych zostały wręczone róże.

Gala Wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza Nowogrodźca 2018 

Gala Wręczenia Nagród BN zdjęcia