Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019"

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”.


>>Więcej informacji - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<