Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji wnioskodawców, dotyczącym jakości pomocy
świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów w okresie 2016-2018.

>>Więcej informacji - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie<<