Podczas V Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, która odbyła się w dniu 15 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, została podjęta uchwała dotycząca konsultacji w sprawie likwidacji Sołectwa Nowogrodziec.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Łukasza Konrada Izydorczyka została wniesiona do porządku obrad uchwała w ramach inicjatywy uchwałodawczej zgodnie z § 54 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Przewodniczący Rady Miejskiej przedłożył projekt uchwały w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: "Jestem, i nie tylko ja, oburzony sposobem wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji. To przykład działania, który zaprzecza hasłom głoszonym przed wyborami. 27.01.2019 r. to czas wyborów Sołtysa Nowogrodźca. W czasie zebrania wiejskiego będzie konsultowana decyzja o likwidacji sołectwa. Skąd ten niezrozumiały pośpiech? Dlaczego rolnicy mają być pozbawieni reprezentacji?

W związku z zamiarem likwidacji Sołectwa Nowogrodziec została podjęta uchwała większością głosów (6 głosów za, 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).

Do Państwa uwagi załączamy Uchwałę nr V/29/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec oraz Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej – Uchwała nr V/29/19:

>>Uchwała nr V/29/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec<<

>>Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Uchwały nr V/29/19<<