1.1

>>>Transmisja - VII sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu<<<

Podczas V Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, która odbyła się w dniu 15 stycznia 2019 roku, została podjęta uchwała dotycząca rozwiązania Sołectwa Nowogrodziec. Z inicjatywy Klubu Radnych Klubu „Skutecznie i Razem” na wniosek Przewodniczącego Łukasza Izydorczyka ta uchwała została wniesiona do porządku obrad w ramach inicjatywy uchwałodawczej. Przewodniczący Rady Miejskiej przedłożył projekt uchwały w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec.

W związku z zamiarem likwidacji Sołectwa Nowogrodziec zaszła potrzeba podjęcia uchwały. Większością głosów ta uchwała została przyjęta.

Na zebraniu wiejskim, w dniu 27 stycznia 2019 roku, przeprowadzono konsultacje z Mieszkańcami sołectwa Nowogrodziec, którzy wypowiedzieli się negatywnie w sprawie zniesienia sołectwa Nowogrodziec. Ta sprawa powróciła podczas ostatniej VII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Podczas obrad Przewodniczący Łukasz Izydorczyk, mówiąc o pierwszym Burmistrzu Nowogrodźca, obecnie od kilku kadencji Sołtysie Nowogrodźca Stanisławie Kowaliku, wypowiedział się, że „człowiek jest problemem”. Problem Sołtysa próbowano rozwiązać podejmując nieudaną próbę likwidacji sołectwa pod rzekomą społecznie inicjatywą konsultacji w sprawie zniesienia Sołectwa Nowogrodźca.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, wezwał Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu do przeprosin obecnego na sali obrad Pana Stanisława Kowalika. Pan Łukasz Izydorczyk nie dokonał przeprosin.
Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: „Dotychczas myślałem, że dawne czasy już minęły bezpowrotnie, ale myliłem się, nie mogłem uwierzyć, że jestem świadkiem tak obraźliwych słów”.

11 marca obchodzimy Święto Sołtysów, jest jeszcze czas na refleksję i słowo „przepraszam“.

Sesja