Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Nowogrodziec na Zebrania Otwarte dotyczące perspektyw i możliwości gazyfikacji naszej gminy.
Spotkania będą miały charakter informacyjno-rozpoznawczy. Podczas zebrań zostaną przeprowadzone konsultacje z Mieszkańcami, na podstawie których możliwe będzie określenie zapotrzebowania na paliwo gazowe dla naszej gminy.
W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
Zebrania Wiejskie odbędą się na terenie poszczególnych Sołectw zgodnie z załączonym harmonogramem.
Osoby zainteresowane prosimy o udział w Zebraniach Otwartych.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W SPRAWIE GAZYFIKACJI GMINY NOWOGRODZIEC LIPIEC 2019