Parkomat zd
Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy Państwu, że zgodnie z projektem dotyczącym Rewitalizacji Płyty Rynku w Nowogrodźcu na ul. Rynek oraz na placu przy ul. Kościuszki, powstała strefa płatnego parkowania.
Od 01 lipca 2019 roku za postój na wyżej wymienionym obszarze należy uiszczać opłaty.
Opłaty za parkowanie dokonuje się w parkometrach wg. ustalonych stawek zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
Powyższe zmiany spowodowane są zwiększonym natężeniem ruchu oraz deficytem miejsc postojowych, zwłaszcza w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Wymuszenie rotacji na parkujących pojazdami znacznie usprawni ruch samochodowy na tym obszarze.
Informujemy Państwa, iż postój przez pierwsze 30 minut jest bezpłatny. Kierowcy muszą jednak wydrukować specjalny bilet, potwierdzający bezpłatne parkowanie.
Podajemy do wiadomości Państwa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, mapkę Strefy Płatnego Parkowania oraz załącznik ze stawkami opłat.
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Stawki opłat
stawki opłat parkometr
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
 
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania1
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania2
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania3