PSU 2019 07 08

Gmina Nowogrodziec kontynuuje realizację programu Prace Społecznie Użyteczne. Zgodnie z planem, ustalonym z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem, Strażą Miejską oraz Sołtysami z poszczególnych sołectw, w okresie letnim wykonano następujące prace:

Nowogrodziec
- sprzątanie placu przy ludmerach przy ul. A. Asnyka oraz segregowanie pozostawionych śmieci,
- sprzątanie cmentarza żołnierzy radzieckich,
- porządkowanie placu zabaw,
- porządkowanie boiska bocznego,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej (sprzątanie mieszkania, zakupy).

Milików
- zbieranie śmieci na placu zabaw.

Godzieszów
- sprzątanie terenu koło kościoła i przy cmentarzu,
- sprzątanie przystanku autobusowego,
- porządkowanie parku,
- porządkowanie placu zabaw.

Gościszów
- sprzątanie parku, w którym odbyła się impreza Święto Pecenicy,
- prace przygotowawcze do w/w imprezy,
- sprzątanie przy świetlicy i bibliotece,
- utrzymywanie porządku na przystankach i bocznych drogach,
- sprzątanie parkingów przy kościele i parku.

 Gierałtów
- wyczyszczenie chodnika dla pieszych od strony kościoła do cmentarza,
- wyczyszczenie parkingu przy cmentarzu,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej (sprzątanie mieszkania, gotowanie posiłku, pranie bielizny i odzieży, załatwianie recept i realizacja leków w aptece).

Czerna
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej (sprzątanie mieszkania, gotowanie posiłku, pranie bielizny i odzieży, bieżące zakupy).

Parzyce
- sprzątanie boiska i placu zabaw.

Wykroty
- utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych,
- sprzątanie parku,
- utrzymywanie porządku na chodnikach dla pieszych,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej (sprzątanie mieszkania, gotowanie posiłku, pranie bielizny i odzieży, bieżące zakupy).
- sprzątanie terenu przy świetlicy i bibliotece.

Jest to już kolejna - dwunasta edycja programu PSU realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

prace2019 07 03

prace2019 07 07

prace2019 07 01