fundusze UNIA OKRĄGŁE crop410

Ile pieniędzy unijnych pozyskała Gmina Nowogrodziec na realizację inwestycji?

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość zawartych umów na realizację projektów unijnych w naszej gminie w latach 2014-2020 to kwota 250 mln 553  tys. złotych , co w przeliczeniu na  1 mieszkańca wynosi 16 421 zł.

W zestawieniu z okolicznymi samorządami tj. powiatem bolesławieckim, lubańskim, zgorzeleckim i lwóweckim pozyskaliśmy najwięcej środków. Dla porównania w mieście Bolesławiec w przeliczeniu mieszkańca to kwota 3 670 zł, gm. Bolesławiec 1 602 zł, gm. Osiecznica 3 897 zł, gm. Gromadka 4 267zł, m. Zgorzelec 2 127 zł, a w mieście Lubań 4 547 zł.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński „ Realizowane w całym kraju projekty to zasługa przede wszystkim tych, którzy o unijne wsparcie sięgnęli, ich inicjatywy i aktywności, ale także dobrze przygotowanej oferty wsparcia. Kierujemy je bezpośrednio tam, gdzie są największe potrzeby”.

Dla Radnych z Klubu Skutecznie i Razem żadne rzetelne, obiektywne dane statystyczne i rzeczywiste efekty bardzo dobrej pracy zdają się nie mieć znaczenia. Od początku nowej kadencji Burmistrz Nowogrodźca oceniany jest negatywnie, wbrew wszelkim racjonalnym przesłankom, o czym świadczą uchwały o nieudzieleniu absolutorium, nieudzieleniu wotum zaufania oraz skargi uznawane jako zasadne bez ich rzeczowego i sprawiedliwego osądu.

Szczegółowe zestawienie wartości projektów unijnych dla każdej z 2478 gmin dostępne jest TUTAJ. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi przez GUS informacjami i porównania naszej gminy z innymi gminami w Polsce. Warto również rozejrzeć się wokół i zadać sobie pytanie czy rzeczywiście jest tak źle, czy może jednak nasze otoczenie zmieniło się na lepsze?